On helpompi päästä perille, kun tietää, minne on menossa

Our Business Is Family Business. Jukka Lahtinen toimii Avaintuloksen toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Myös perheen molemmat tyttäret Susanna Lahtinen ja Sonja Lahtinen ovat olleet yrityksen toiminnassa mukana jo yli 10 vuotta. Kumpikin heistä on hankkinut vahvan Aasia-osaamisen omakohtaisten Aasia-opintojensa ja Avaintuloksen kouluttajan tehtävien kautta sekä toimimalla Avaintuloksen Aasiaan suuntautuneiden delegaatiomatkojen vetäjinä.

Myös Susannan ja Sonjan kandidaatin- ja maisterintutkielmat on tehty Aasiaan liittyvistä teemoista. Susanna tutki kandidaatintyössään Kiinan Kolmen Rotkon Padon ympäristövaikutuksia ja pro gradussaan Malesian öljypalmutuotannon sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Sonja selvitti kandidaatintyössään Avaintuloksen Aasia-ohjelmista tehtyjen rekrytointien onnistumista ja pro gradussaan suomalaisten ja kiinalaisten nuorten naisten luksusbrändeihin liittämiä merkityksiä. Aasia-osaaminen on Avaintuloksessa siirtynyt onnistuneesti jo toiselle sukupolvelle.

Arvot – Avaintuloksen eettinen koodi

 • Asiakaslähtöisyys – Tuotamme asiakkaillemme yhdessä sovittua lisäarvoa.
 • Korkea laatu – Tavoitteenamme on olla arvostetuin toimija Aasia-osaajien segmentissä.
 • Ajankohtaisuus – Lähtökohtanamme on ymmärtää jo tänään, mitä huomenna pitää tehdä.
 • Elinikäinen oppiminen – Eilispäivän tiedon varassa syntyy vain historiallisia totuuksia.
 • Vastuullisuus – Toimintamme edistää suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia.

Tapamme toimia – Lunastamme antamamme lupaukset

 • Tarjoamme asiakkaittemme tarpeisiin räätälöityjä kokonaisvaltaisia Aasian kaupan ja liiketoimintakulttuurien asiantuntijapalveluja.
 • Erikoisasiantuntijamme tuntevat Avaintuloksen ja sen asiakkaiden laatuvaatimukset hyvin, sillä he ovat toimineet osaamispoolissamme erinomaisin tuloksin jo keskimäärin 22 vuotta.
 • Kuuntelemme tarkasti asiakkaittemme tarinan, ja tarjoamme heille omia palvelujamme (ratkaisumalleja, tietoa, kontakteja) vasta ymmärrettyämme heidän tarpeensa syvällisesti.
 • Mittaamme jatkuvasti onnistumistamme ottamalla palautetta tekemisistämme ja muutamme tarvittaessa pikaisesti toimintatapojamme. Tavoitteenamme on saavuttaa koulutuksissamme arvosanataso 4.5/5.0.
 • Kannustamme asiakkaitamme ja myös itseämme elinikäiseen oppimiseen ja uudistumiseen.
 • Ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toiminnan pitää perustua kestävän kehityksen periaatteille.
 • Suomalaisten yritysten kasvun tukeminen ja suomalaisten osaajien työllistäminen ovat meidän tapamme kantaa omaa yhteiskuntavastuutamme.