FM, maantiede 2013, Turun yliopisto

Auskultointi ja opettajan pätevyys 2009

KTM, markkinointi; opinnot meneillään

Toimitusjohtaja, Choose Your Future

Kouluttaja, Avaintulos Oy

LinkedIn
susanna@cyf.fi
hoods.fi
040-705 1991

Susanna on ollut Avaintulos Oy:n palveluksessa lähes 15 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta koulutusohjelmien suunnitteluun ja markkinointiin, opetukseen, mentorointiin, yritysyhteistyöhön ja opintomatkojen toteuttamiseen liittyvissä tehtävissä. Hän on toiminut 12 Avaintuloksen työvoimakoulutuksessa opettajana, mentorina ja varamatkanjohtajana.

Susanna on toiminut Aasia-asioiden luennoitsijana myös monessa suomalaisessa korkeakoulussa, joista tärkeimpiä ovat Tampereen yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Susannan keskeisiä opetettavia teemoja ovat yritysten kansainvälistyminen, innovointi, Kiinan ja Kaakkois-Aasian yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys, Aasian maiden merkittävimmät uskonnot, filosofiat ja liiketoimintakulttuurit sekä globaalit sosiaaliset ja ympäristöhaasteet. Nykyään Susanna toimii Avaintuloksen ohjelmissa kouluttajana.

Susanna on tällä hetkellä toimitusjohtaja ja osaomistaja Choose Your Future -nimisessä start-upissa, joka on kotoutumisen digitaalisiin ratkaisuihin keskittyvä yritys. CYF:n ratkaisut ovat voittaneet useita innovaatiokilpailuja Suomessa ja Yhdysvalloissa vuosina 2015-19, muun muassa Facebook Global Digital Challenge -innovaatiokilpailun. Susanna kutsuttiin syksyllä 2016 YK:n yleiskokousviikolle, jossa hän esitteli yrityksensä kehittämää kotoutumisratkaisua. CYF julkaisi uusimman muuttajille kohdennetun palvelunsa Know Your Hoods – asuinalueiden hakukone kesällä 2019.