KTM, markkinointi 2014, Tampereen yliopisto

Väitöskirjatutkija, transformatiivinen liiketoiminta, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Kouluttaja, yritysvastuu, markkinointi, Avaintulos Oy

LinkedIn

sonjalahtinen.fi
sonja.lahtinen@tuni.fi

Sonja tutkii markkinoinnin alan väitöskirjassaan, miten yritykset voivat uudelleenkehystää roolinsa suhteessa kestävyyteen ja vauhdittaa niin sanottuja kestävyyden transitioita eli kokonaisvaltaisia systeemitason siirtymiä kohti kestävämpiä tuotanto- ja kulutustapoja. Kiertotalouteen siirtyminen on ajankohtainen esimerkki tällaisista transitioista. Sonja tarkastelee kestävää liiketoimintaa niin strategian, johtamisen kuin yhteisluomisen näkökulmista ja sitoo teorian elävästi yhteen käytännön esimerkkien kanssa.

Tutkimustyönsä ohessa Sonja toimii luennoitsijana ja puhujana erilaisissa tilaisuuksissa. Hän on kouluttanut Avaintuloksen koulutusohjelmissa kestävän liiketoiminnan, yritysvastuun ja strategisen markkinoinnin aiheista vuodesta 2014 lähtien. Lisäksi hän toimii neuvonantajana useissa start-up -yrityksissä, joiden liiketoimintamalli rakentuu kestävän liiketoiminnan ympärille.